క్లీవేజ్ ఎక్సపోజింగ్ అవసరమా రష్మీ

క్లీవేజ్ ఎక్సపోజింగ్ అవసరమా రష్మీ ??
క్లీవేజ్ ఎక్సపోజింగ్ అవసరమా రష్మీ ?? అసలే తెలుగు సినిమాపోటీ ప్రపంచంలో రకుల్,కైరా,రష్మిక, తమన్నా లు ఎంతఎక్సపోజింగ్ చేసినావాళ్ళకే అపుడప్పుడు అవకాశాలు లేకకిందా  మీదా పడుతుంటే, రష్మి మాత్రం ఓ తెగ తన అందాలు చూపిస్తూ అవకాశాల కోసం ఎదురుచూస్తుందిఇటీవలఅభిమానులతోట్విట్టర్చాట్ చేసిన హాట్ యాంకర్  రష్మి.... అభిమాని అడిగిన ప్రశ్నకు మాత్రం మొహమాట పడకుండా సమాధానం చెప్పింది,  రష్మి నుంచి అలాంటి రిప్లై వస్తుందనిఎవరూ ఊహించలేదు. టీవీ షోలలో కూడాఎక్సపోజింగ్ క్లీవెజ్ చూపించడం అవసరమా అని అడిగిన ప్రశ్నకు
రష్మిసమాధానం ఇది.."నాకు నాక్లీవేజ్ అంటేచాలాఇష్టం. నాలోకాన్ఫిడెన్స్ చూపించడానికి ఉపయోగడే నాశరీరభాగాల్లో అదీఒకటి... అనిరష్మిమాత్రంమొహమాటపడకుండా సమాధానం ఇచ్చారు". రష్మిబోల్డ్గా ఇచ్చిన రిప్లైచూసిఅంతాస్టన్నయ్యారు.Post a comment

0 Comments